Zur Navigation Zu den wichtigsten Inhalten

Eine Sammlung, viele Geschichten!

Wann

Geschichten von und mit

Luisa Bevilacqua

Alter

6+

Sprachen

FR / LU

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sammlung präsentiert das Mudam seine Werke einmal ganz anders. Wie das aussieht? Eigentlich geht es erst einmal ums Zuhören: Schenken Sie der Künstlerin und Geschichtenerzählerin Luisa Bevilacqua Ihr Ohr, um auf Ihrer gemeinsamen Reise in die Welt der Märchen einen spielerischen und emotionalen Zugang zu den Werken zu entdecken.

Mudam Podcast: Eine Sammlung, viele Geschichten!
Eine ganze Sammlung einzigartiger Geschichten rund um die Mudam-Sammlung mit Luisa Bevilacqua. Verfolgen Sie 2021 in unserem Podcast die wunderbaren Geschichten, die Luisa Bevilacqua rund um Werke aus der Mudam-Sammlung spinnt.

Geschichte 4/6
Bzzz… - Aaa…! E Mann erwächt matzen an der Nuecht. Hie mécht d’Luucht un a kuckt ronderëm sech. Duerch d’Fënster gesäit hien dobaussen de Schnéi falen. Bzzzzz… An do, just viru senger Nues, flitt se. Eng Mustik?! Matzen am Wanter ?!! Dat gëtt et dach net!
Französische Fassung | Luxemburgische Fassung

Inspiriert vom Werk:
Between the Bars, 2015–2016
Von William Engelen
Mudam Luxembourg Sammlung

31.10.2021 : Geschichte 5/6
„Den Himmel ass däischterblo: Et ass Nuecht. An engem Haus kuschelen sech zwee Kanner – de Sole an d’Luna – enk uneneen a lauschteren hirer Boma no, wéi si hinnen eng Geschicht erzielt. – Viru laanger Zäit, wéi ech nach jonk war, ass all moies d’Sonn am Himmel opgaangen an d’Welt ass an hirem Liicht opgetaucht.“
Französische Fassung | Luxemburgische Fassung

Inspiriert vom Werk:
Chasing light, 2018–2019
Von Tina Gillen
Mudam Luxembourg Sammlung

06.12.2021 : Geschichte 6/6
Enges Daags hieft op engem Bauerenhaff e Päerd de Kapp a kuckt den Horizont. Hmhmm. Zanter Laangem denken ech driwwer no, op d’Rees ze goen, fir d’Welt ze entdecken. Haut ass et esou wäit, ihihiiii! A schonn ass d’Päerd op dem Wee a Richtung Norden. Et mécht puer Schrëtt an – do – just virun em, ass eng kleng Mauer, déi him de Wee verspäert. Stopp!“
Französische Fassung | Luxemburgische Fassung

Inspiriert vom Werk:
Kalender, 2018
Von Katinka Bock
Mudam Luxembourg Sammlung

Entdecken Sie die älteren Geschichten hier!

Illustration d'Elena Hentges représentant un personnage féminin sur un muret.
© Illustration : Elena Hentges